ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom

Wykłady

Wykład inauguracyjny - Jarosław Juszkiewicz
Jak stałem się internetem rzeczy (IoT)
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie - Janusz S. Wierzbicki
Nasz cyfrowy ślad. Co wiedzą o nas algorytmy, czego my nie wiemy?
Learnetic S.A. - Lech Wikaryjczyk
Pokolenie C, czyli jak rozmawiać z wrogiem?
Ewaluacja metod nauczania w polskim szkolnictwie to zagadnienie bardzo istotne dla wszystkich, którzy zwracają uwagę na jakość i efektywność edukacji. Odpowiednie przygotowanie młodego człowieka w wejście w dorosłość jest niezwykle kluczowe dla jego przyszłości, ale też nas wszystkich – młodzi to przecież przyszłość całej ludzkości. Temat ten pojawia się często na ustach opinii publicznej, szczególnie w aspekcie tak nośnym jak zmiany pokoleniowe. Wykład skupia się na pokoleniu C, którego przedstawiciele nie tylko są już obecni w każdych klasach polskich szkół, ale też stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Zdefiniowanie tego pokolenia, zauważenie najważniejszych zmian, a także uwzględnienie czynnika wynikającego z obecnej ery informacji i rozwoju technologii to zadanie, od którego należy rozpocząć wprowadzanie wszystkich przekształceń – także w edukacji. Na przykładzie zmian, które zrewolucjonizowały współczesny marketing, omówione zostaną możliwości, jakie uwzględnić musi szkoła, aby dostosować swoje metody do potrzeb współczesnego ucznia. Jednym z rozwiązań jest nauczanie hybrydowe, które w przeciwieństwie do obaw szkolnictwa – nie polega na chaotycznej rewolucji, lecz ewolucji, która zakłada połączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod nauczania z tymi nowoczesnymi odpowiadającymi percepcji przedstawicieli pokolenia C. Warto podkreślić, że takie rozwiązania nie są melodią przyszłości, lecz już dziś zaczynają być z powodzeniem stosowane w polskich szkołach.
Migra Sp. z o.o. - Grażyna Koba
Informatyka przez wszystkie lata nauki w nowych podręcznikach według nowych podstaw programowych
Na wykładzie pokażę na konkretnych przykładach, jak uczniowie, korzystając ze zdobytych informacji, mogą sprawnie wchodzić na wyższy stopień wiedzy i umiejętności. Odniosę się do nowych podstaw programowych dla szkół podstawowych (podstawa 2017) i ponadpodstawowych (podstawa 2018).
Solectric GMBH Polska sp. z o.o. sp.k. - Marek Krygier
WPŁYW NOWOCZESNYCH NARZĘDZI W EDUKACJI NA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI XXI w
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, za sprawą coraz wyższego tempa rozwoju technologii świat zmienił się nie do poznania. Każdego roku powstają dziesiątki nowych, przyszłościowych zawodów, do których przygotowania warto zaczynać już w najmłodszym wieku. Rosnące zapotrzebowanie na osoby twórcze, myślące niekonwencjonalnie, umiejące szybko adaptować się do zmian, sprawia, ze coraz więcej szkół stawia na edukację w nurcie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths)- nowoczesne, najbardziej efektywne nauczanie, na wielu płaszczyznach, dostosowane do realiów, w jakich przyjdzie wkrótce egzystować obecnej młodzieży. Głównym celem, jaki obecnie stoi przed systemami edukacji, jest kształcenie osób w taki sposób, aby jak najlepiej odnalazły się w nowej rzeczywistości. Chcąc efektywnie edukować młodzież należy sięgać po metody i narzędzia, dzięki którym nie tylko skutecznie przekażemy im niezbędną wiedzę, ale także wzbudzimy ciekawość świata. Dostępne narzędzia STEAM pozwalają łatwiej przyswajać wiedzę, angażując dzieci w samodzielne dochodzenie do rozwiązania, zamiast dawania im gotowych rozwiązań. Umożliwiają one zgłębienie wiedzy z zakresu mechaniki, fizyki, informatyki, sztuki, jak i poznawanie otaczającego świata, jednocześnie ucząc kreatywnego, nieszablonowego myślenia i współpracy w grupie.
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Jakub Rzadkiewicz
Librus – wspieramy oświatę w całej Polsce
Firma Librus ma przyjemność współpracować z najbardziej innowacyjnymi szkołami w Polsce. Każda z tych relacji wpływa na rozwój usług przez nas oferowanych. Podczas wykładu pragniemy zaprezentować efekty naszej pracy w postaci nowych modułów systemu LIBRUS Synergia. Spotkanie będzie okazją do poznania nowości, które są odpowiedzią na potrzeby użytkowników i niewątpliwie wpłyną na komfort ich pracy.
Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o. - Piotr Bettin
Bezpieczna Szkoła
zastosowanie rozwiązań w edukacji
CBSG Polska - Paweł Pławiak
Certyfikaty Microsoft - kiedy pierwszy krok?
Certyfikaty Microsoft zdobywają coraz młodsi uczniowie szkół średnich. Ich uzyskanie otwiera bramki na autostradzie IT i jest gwarancją znalezienia praktyk oraz pracy w zawodzie. Zapraszam na sesję, gdzie przedstawione zostaną fakty z 10-cio letniego doświadczenia trenerów CBSG Polska w pracy z uczniami na kierunkach IT w szkołach średnich.
Mentor Systemy Audiowizualne - Sylwester Zasoński
Edukacja STEAM, czyli o tym co napędza moje lekcje (nie tylko angielskiego)?
Stowarzyszenie SAPERE AUDE - Jacek Kawałek
Projekt KOŁOBRZEG 3D - jak wykorzystaliśmy technologię 3D do rozbudzenia różnych zainteresowań u naszych uczniów.
Na podstawie trzyletniego projektu KOŁOBRZEG 3D, zaprezentuję jak za pomocą modelowania, animacji i druku 3D można poszerzyć umiejętności i wiedzę uczniów, zwiększyć atrakcyjność szkoły i zdobyć dodatkowe fundusze, a jednocześnie świetnie się przy tym bawić.
Helion SA - Grzegorz Jankowski
Przedmioty informatyczne po 8-letniej szkole podstawowej. Rozwiązania tradycyjne i elektroniczne.
Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienie dotyczące nauki przedmiotów informatycznych w liceach i technikach dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Zarówno w zakresie informatyki na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a także kwalifikacji wchodzących w skład zawodów technik informatyk i technik programista.
IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. - Tomasz Sobiepan
Czy warto korzystać z cyfrowych technik pomiarowych do doświadczeń w szkolnych pracowniach przedmiotów przyrodniczych?
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną powinno odbywać się nie tylko na lekcjach informatyki. Koniecznym elementem jest zastosowanie jej w praktyce, na przykład na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Temu właśnie służą cyfrowe czujniki pomiarowe używane do przeprowadzania doświadczeń na fizyce, chemii, biologii, geografii i przyrodzie. Podczas wykładu prowadzący pokaże, w jaki sposób zastosowanie cyfrowych bezprzewodowych urządzeń pomiarowych pozwala wpłynąć na skuteczność nauczania, zaangażowanie uczniów oraz przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Technologia ta pozwala także znacznie skrócić czas na przygotowanie, wykonanie i omówienie eksperymentów na lekcjach. To bardzo istotne, gdyż brak czasu jest czasem największą przeszkodą powodującą, że nauczyciele rezygnują z przeprowadzania doświadczeń w ogóle. Tezy wykładu zostaną udowodnione poprzez zaprezentowanie przykładów, a nie opowiadanie o nich.
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. - Kondrat Szczepaniak
Rozwiązania dla Edukacji
NUADU - Jakub Tomaszewski
O technologii wyzwalającej edukację
TP-Link Polska - Robert Gawroński
Bezpieczne WiFi - możliwości i zagrożenia.
Portal multimediawszkole.pl - Paweł Meisinger
Nowoczesne pomoce dydaktyczne
Przegląd rozwiązań edukacyjnych mających na celu wykształcenie kompetencji przyszłości, m.in. w zakresie aktywizacji studenta do pracy w grupie, nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystanie nauk ścisłych na zajęciach praktycznych.
Stowarzyszenie "Siła w innowacji" - Andrzej Kurzawa
Komputery są niezwykle szybkie, dokładne i głupie, istoty ludzkie są niesłychanie wolne, niedokładne i inteligentne, razem stanowią siłę …