ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom

Kontakt

Koordynator projektu, program konferencji, uzgodnienia z partnerami Artur Rudnicki
Serwis www Maciej Świtas
Warsztaty Jarosław Orczykowski
Media Artur Rudnicki
Wpłaty Artur Rudnicki, Księgowość ZST
Zakwaterowanie Marek Skrok
Skip to content